Akce

O nás

Česká republika je uprostřed Evropy státem s nejvyšším počtem onemocnění, s nejvyšším počtem lékařů na jednu osobu, ale nemocných stále přibývá, kdy základem je nenaplnění základního medicínského přístupu – PREVENCE.

Regenerační centrum Harmonie nabízí v tomto stavu již 12. rokem program „Plnohodnotný život 3. tisíciletí ve zdraví a radosti” - v rámci toho je náplní činnosti Sdružení především vzdělávací program pro všechny věkové kategorie za účelem pochopení jedinečnosti lidského bytí v neustálém rozvoji během života a předcházení onemocnění. Nabízíme cestu ke zdraví přes znovuvybudování správné funkce imunitního systému a dobré víry v sebe – a poté ke kvalitní funkci celého organismu a nalezení radosti ze života. V rámci tohoto probíhají pod naší záštitou po celé republice přednáškové cykly celostního pohledu na lidský organismus se správným prouděním energie; celostátní semináře s předními odborníky v oblasti holistického přístupu k člověku (přednáškové bloky) a harmonizační a regenerační pobyty, kdy nejen vzdušné lázně, termální prameny, ale také pohyb, vzdělávání a společné tvoření účastníků přispívají k náplni celého programu.

Nabízíme cestu hodnotného vědomého bytí různým skupinám obyvatelstva: Prvořadým zájmem se v poslední době stala skupina obyvatel, kteří jsou v dnešní uspěchané době pod tlakem společnosti nejvíce zranitelní.

1) Náš projekt se dotýká především dětí od nejmladšího věku (budování zdravých mateřských školek) + vzdělávání rodičů stávajících i budoucích s tématem „Zdravá matka – zdravé dítě”,
v rámci posílení rodiny nabízíme též týdenní pobyty pro rodiče a prarodiče s dětmi, kdy děti i dospělí mají samostatný program, ale též společná tvoření (muzicírování – radost z hudby, nastolení vzájemné komunikace mezi rodičem a dítětem – formou vzájemné komunikace
a společná tvoření – dovolit si objevení své kreativity).

2) Zodpovězení otázek školákům, středoškolákům i vysokoškolákům v období, kdy nenalézají obraz etického a správného přístupu k životu v naší společnosti a pomoc při formování osobnosti
v době, kdy teprve hledají své Já (formou besed ve školách a přednášky na téma ,,Imunitní trénink a zdravý životní styl“).

3) Péče o pomoc střední generaci, která trvale pracuje v určitých profesích pod tlakem (např. učitelé) v rámci týdenních pobytů - znovunalezení správného toku energie, pochopení svého poslání, umění odpočívat, znovunabytí chuti a ohromný příliv vitálních sil do života („Projekt proti syndromu vyhoření”).

4) Další a velice důležitou skupinou jsou pro nás senioři, kteří v podmínkách této doby nenalézají další smysl života - chybí jim finance, informace o možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání a motiv spolunáležitosti, neboť funkce tradiční rodiny již ztratila svůj smysl (besedy v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou nebo na setkávání Klubů důchodců).

5) Poslední skupinou lidí, která často bývá opomíjena a naše sdružení jim chce podat pomocnou ruku ve formě posílení pochopení smyslu své jedinečnosti a rozvoje osobnosti, jsou lidé s jakýmkoli zdravotním hendikepem.

Po celé republice v rámci programu „Návrat ke zdraví a radosti” vznikají a fungují Centra přírodní preventivní péče (řízena lékaři, terapeuty a poradci celostního přístupu) k pomoci hledajícím jednotlivcům, která nabízejí rozvoj osobnosti z celostního pohledu a jednotlivcům aktivní péči
o vlastní zdraví – zastřešujícím subjektem těchto center ve formě vzájemné sounáležitosti
a spolupráce a vzájemného obohacování se o zkušenosti je právě naše Občanské Sdružení Regenerační centrum Harmonie (jsme neziskové občanské sdružení).

Za Občanské Sdružení Regenerační centrum Harmonie

Marie Zítková

Partnerský obchod
ENERGY STAR

pro podporu odolnosti organismu proti fyzickému a psychickému stresu

Cena: 350,- Kč

BUCHWEIZEN PLUS 500ml - Bylinná pohanková šťáva

Bylinná šťáva pro elastické cévy

Cena: 340,- Kč, 350,- Kč

OX-Y-GEN (Life Energy)

100% přírodní vitaminový přípravek s unikátním složením podporující znovuobnoven...

Cena: 930,- Kč, 988,- Kč

Harpagofyt ležatý - Harpagophytum procumbens

Druhotná hlíza harpagofytu ležatého (čertova spáru) napomáhá zlepšení pohyblivos...

Cena: 240,- Kč