Akce

O nás

Česká republika je uprostřed Evropy státem s nejvyšším počtem onemocnění, s nejvyšším počtem lékařů na jednu osobu, ale nemocných stále přibývá, kdy základem je nenaplnění základního medicínského přístupu – PREVENCE.

Regenerační centrum Harmonie nabízí v tomto stavu již 12. rokem program „Plnohodnotný život 3. tisíciletí ve zdraví a radosti” - v rámci toho je náplní činnosti Sdružení především vzdělávací program pro všechny věkové kategorie za účelem pochopení jedinečnosti lidského bytí v neustálém rozvoji během života a předcházení onemocnění. Nabízíme cestu ke zdraví přes znovuvybudování správné funkce imunitního systému a dobré víry v sebe – a poté ke kvalitní funkci celého organismu a nalezení radosti ze života. V rámci tohoto probíhají pod naší záštitou po celé republice přednáškové cykly celostního pohledu na lidský organismus se správným prouděním energie; celostátní semináře s předními odborníky v oblasti holistického přístupu k člověku (přednáškové bloky) a harmonizační a regenerační pobyty, kdy nejen vzdušné lázně, termální prameny, ale také pohyb, vzdělávání a společné tvoření účastníků přispívají k náplni celého programu.

Nabízíme cestu hodnotného vědomého bytí různým skupinám obyvatelstva: Prvořadým zájmem se v poslední době stala skupina obyvatel, kteří jsou v dnešní uspěchané době pod tlakem společnosti nejvíce zranitelní.

1) Náš projekt se dotýká především dětí od nejmladšího věku (budování zdravých mateřských školek) + vzdělávání rodičů stávajících i budoucích s tématem „Zdravá matka – zdravé dítě”,
v rámci posílení rodiny nabízíme též týdenní pobyty pro rodiče a prarodiče s dětmi, kdy děti i dospělí mají samostatný program, ale též společná tvoření (muzicírování – radost z hudby, nastolení vzájemné komunikace mezi rodičem a dítětem – formou vzájemné komunikace
a společná tvoření – dovolit si objevení své kreativity).

2) Zodpovězení otázek školákům, středoškolákům i vysokoškolákům v období, kdy nenalézají obraz etického a správného přístupu k životu v naší společnosti a pomoc při formování osobnosti
v době, kdy teprve hledají své Já (formou besed ve školách a přednášky na téma ,,Imunitní trénink a zdravý životní styl“).

3) Péče o pomoc střední generaci, která trvale pracuje v určitých profesích pod tlakem (např. učitelé) v rámci týdenních pobytů - znovunalezení správného toku energie, pochopení svého poslání, umění odpočívat, znovunabytí chuti a ohromný příliv vitálních sil do života („Projekt proti syndromu vyhoření”).

4) Další a velice důležitou skupinou jsou pro nás senioři, kteří v podmínkách této doby nenalézají další smysl života - chybí jim finance, informace o možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání a motiv spolunáležitosti, neboť funkce tradiční rodiny již ztratila svůj smysl (besedy v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou nebo na setkávání Klubů důchodců).

5) Poslední skupinou lidí, která často bývá opomíjena a naše sdružení jim chce podat pomocnou ruku ve formě posílení pochopení smyslu své jedinečnosti a rozvoje osobnosti, jsou lidé s jakýmkoli zdravotním hendikepem.

Po celé republice v rámci programu „Návrat ke zdraví a radosti” vznikají a fungují Centra přírodní preventivní péče (řízena lékaři, terapeuty a poradci celostního přístupu) k pomoci hledajícím jednotlivcům, která nabízejí rozvoj osobnosti z celostního pohledu a jednotlivcům aktivní péči
o vlastní zdraví – zastřešujícím subjektem těchto center ve formě vzájemné sounáležitosti
a spolupráce a vzájemného obohacování se o zkušenosti je právě naše Občanské Sdružení Regenerační centrum Harmonie (jsme neziskové občanské sdružení).

Za Občanské Sdružení Regenerační centrum Harmonie

Marie Zítková

Partnerský obchod
PROTECT LIVER 60 tablet

pro ochranu žlučníku a jater s antioxidačními účinky

Cena: 735,- Kč

Multivitaminy s minerály, enzymy a beta karotenem, 60tbl

téměř vše, co by mohlo tělu chybět

Cena: 310,- Kč, 320,- Kč

Super Acidophilus KLAS 10 miliard (1tbl=10miliard), 60 tablet

Jedná se o vyváženou kombinaci probiotických kultur, které známe již z přípravku...

Cena: 660,- Kč, 675,- Kč

WILD YAM

s vitalizačním a omlazujícím efektem

Cena: 665,- Kč